När du kan din historia eller vill veta mer

Om du är den som varit intresserad och verkligen velat lära dig allt det som skolan faktiskt ger idag, kommer du säkert att vara den som kan din historia. Du…

Utbildning – Kunskap och historia

Det är många i vårt svenska samhälle som pratar om hur det gått utför med utbildning och att kunskapen hos de yngre är mycket sämre än den var förr. Tyvärr…