Nya regler för ID06 och personalliggare

1508-1

Det finns mycket att säga om de nya reglerna. Bland de vanligaste kommentarerna hör du sådant som att det redan finns tillräckligt med lagar. Att alla dessa regler bara skapar kaos och ger dig extra arbete. Tanken bakom de nya lagarna är naturligtvis att bekämpa svartjobbare. För varje person som jobbar svart så förlorar staten pengar i form av skatter och arbetsgivaravgifter. Det svenska samhället är mer eller mindre uppbyggt runt en ärlig form av arbete. Men nu krävs det alltså lite starkare tag menar man på högre ort.

Att registrera sin personal och veta vem som jobbat hur mycket ligger i arbetsgivarens intresse också. Det handlar inte alltid om att hålla ett öga på de anställda. På sina håll är det ett sätt att kontrollera att alla verkligen jobbar. Inom vissa yrken så ser du inte personalen mer än någon gång då och då. Där krävs det någon form av registrering, vilket ofta sker elektroniskt. Men det finns flera orsaker till att vilja ha allting under kontroll.

Nyttan av personalliggare och kort

Rent allmänt så lönar det sig att ha ordning och reda på en arbetsplats. Ju mindre kaos som finns desto mer effektiv kan du vara. Inte så att det måste vara kliniskt rent och organiserat. Men ju mindre fel det blir eller ju mer sällan du måste se över något två gånger, desto bättre. Detta gäller även löner och ledighet. Genom att ha full kontroll över hur mycket varje enskild person har jobbat och när så kommer också lönehanteringen att gå smidigare. Så kan en elektronisk personalliggare hjälpa ditt företag.

Idag är det vanligt att folk jobbar olika sorters skift. En del börjar tidigt medan andra stannar lite längre. Sedan är det också inte alls ovanligt att man jobbar en viss procent, det vill säga inte heltid. Allt detta skapar unika arbetsförhållanden som ska reflekteras i lönerna. Lägg sedan till föräldraledighet och vård av barn, samt vanlig sjukskrivning, och du har händerna fulla. Med ett gott system kan du dock ligga steget före och ha ordning på allt. Jämför gärna priser.

Större kontroll med ID06

Det väl använda IDO6 kortet ska bytas ut. Under en period så kan båda två användas, men i juni 2019 så är den perioden över. De nya korten är säkrare rent tekniskt, de har inget chip vilket minskar riskerna för bedrägeri. Tillsammans med kortet så följer en personlig PIN. Detta i sin tur öppnar nya möjligheter för ett företag eller organisation. Du kan säkerställa flera delar av arbetsplatsen, som bodar eller andra ställen där dyrbart material förvaras. TV4 rapporterar här om skärpta krav på företag som har personalliggare.

Så de nya kraven är inte bara till för att ge staten det den kräver. Istället handlar det om en allmän trygghet, för alla parter. Med en säkrare elektronisk plattform så är dina uppgifter skyddade. Du vet vem som befinner sig var, vid varje tillfälle. Vare sig du har ett fysiskt kort eller använder den mobila versionen så kan det användas för att registrera sig i personalliggare. Fotot ska vara klart och tydligt. Det är en ID-handling, med liknande regler som för ett pass.

1508-2

Viktigt med säkerheten

Alla de digitala och elektroniska framstegen har inneburit en stor arbetslättnad för många företag. Tiden då en person gick omkring med en stor nyckelknippa känns som en evighet sedan. Idag sker allting automatiskt. Du scannar ditt kort och kommer in, dörrar kan öppnas på distans och allting går som på räls. Men allt detta har också lett till nya bekymmer och då framför allt säkerheten. Därför jobbar man kontinuerligt med att uppdatera och förbättra alla de system som är i bruk. Med det nya IDO6 kortet kommer det att bli lättare att ha kontroll. Ingen obehörig ska kunna ta sig in på fel ställe.

Samtidigt så kommer naturligtvis också kontrollen över vem som jobbar eller befinner sig på en arbetsplats öka. Det kommer att bli allt svårare att jobba svart, för så gott som varje steg ska vara kontrollerat. Allt detta är på gott och ont. Egentligen är det en diskussion som aldrig kommer att ta slut, för båda sidor anser sig ha goda argument. I slutändan handlar det dock mest om att acceptera vad lagen säger och följa den, oavsett vilka åsikter du har.

Satsa på sin personal

Det ska vara lätt för de anställda att följa reglerna. Om de måste gå igenom olika komplicerade rutiner bara för att registrera sig eller lägga upp ett schema så är nånting fel. De är anställda för att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter. Inte hålla på allt för mycket med administrativa frågor. Därför är det viktigt med progressivt personalarbete. Läs mer på den här sidan i Vetlandaposten.

För ibland så har det hänt att alla dessa hjälpmedel har ökat arbetsbördan. Då kan felet ibland ligga någon annanstans, och inte med själva systemet eller kortet. För att kunna utnyttja en personalliggare eller ID-kort på allra bästa sätt krävs det en del kunskap. Du måste ge alla en period med inlärning och support från leverantörerna. Det allra bästa system kan bli jobbigt om du inte har full koll på hur det fungerar.

Bättre balans på arbetsmarknaden

Genom att introducera nya och mer komplicerade kort så hoppas man kunna skapa en ännu bättre balans på arbetsmarknaden. Poängen är att de som driver sin verksamhet lagligt ska ha en större chans att konkurrera med dem som anställer svart, och därmed billigare, arbetskraft. För det är bara de som har allting öppet och lagligt som kan beställa korten till sina anställda.

Risken för att de nya korten ska kunna kopieras eller manipuleras har minskat avsevärt. All information finns inne i kortet och även tryckt på utsidan. Det är klart att fusk alltid kommer att förekomma och ingen kan komma till rätta med svartjobbare. Men med de nya reglerna så har i alla fall de arbetsgivare som vill vara ärliga en bättre chans att lyckas. Det stärker också bandet mellan arbetstagare och ledningen, ett företag framstår som mer seriöst.