Press ESC to close

3 fördelar med att arbeta som vårdkonsult

Har du en utbildning som sjuksköterska eller läkare finns det många karriärvägar att välja. En möjlighet är att arbeta som vårdkonsult. Som vårdkonsult finns en större frihet att välja uppdrag och arbetsplats.

Det finns många andra möjligheter eftersom deras arbetsområden är mycket eftertraktade hos uppdragsgivare. För efterfrågan från både privat och offentlig sektor sträcker sig från allmänsjuksköterskor till specialistläkare. Här kan du läsa tre anledningar varför det är fördelaktigt att bli vårdkonsult

1. Bättre arbetsvillkor och uppdrag

Många inom vården upplever att arbetsvillkoren inte matchar deras krav på en balans mellan arbete och fritid. Det avspeglar sig bland annat genom uppsägningar och att det råder den största efterfrågan på sjuksköterskor på tio år. Som vårdkonsult finns det större möjlighet att förbättra sina arbetsvillkor och välja uppdrag som matchar kompetens och intresse.

2. Möjlighet att få bättre lön

Att arbeta som konsult inom vården kan bidra till att få bättre lön. En anledning är efterfrågan och en annan är att det finns en större frihet i att välja uppdrag som är bättre betalda. En del bemanningssjuksköterskor kan få stora lönelyft genom att välja att arbeta som vårdkonsult. Även om lönen inte alltid är det avgörande kan det göra stor skillnad om uppdragens ersättning matchar bättre insatserna som krävs av dig.

3. Möjlighet att välja konsultbolag

Det finns många bemanningsföretag och vårdkonsultbolag. Därför går det att friare hitta rätt bolag utefter olika faktorer som är viktiga för dig personligen. Det kan vara att du har närvarande och stöttande konsultchefer. Att arbeta som vårdkonsult innebär att kunna få ett bättre stöd under och efter uppdragen, men även i beslut som rör karriär. Bland annat genom att få stöd i val av vidareutbildningar och kompetenshöjande insatser.